Gunnar Bomann: Tal og algebra med historisk tilgang. Bog 2, Tal og algebra

Forlagets beskrivelse: