Introduktion til Aristoteles' metafysik

Med udgangspunkt i Aristoteles' (384-322 f.Kr.) hovedværk Metafysikken gennemgås de forskellige grundbegreber og distinktioner i hans udarbejdelse af substansbegrebet
Med udgangspunkt i Aristoteles' (384-322 f.Kr.) hovedværk Metafysikken gennemgås de forskellige grundbegreber og distinktioner i hans udarbejdelse af substansbegrebet