De mange intelligenser - i børnehaven

(2003)
Om de to forfattere og børnehavelederes forsøg med at implementere Howard Gardners teori om mangesidig intelligens i det pædagogiske arbejde i to børnehaver. Med eksempler på konkrete handleplaner og analyse af fordele og ulemper ved Howard Gardners teori
Om de to forfattere og børnehavelederes forsøg med at implementere Howard Gardners teori om mangesidig intelligens i det pædagogiske arbejde i to børnehaver. Med eksempler på konkrete handleplaner og analyse af fordele og ulemper ved Howard Gardners teori