Magtens bog

(2018)
Med fokus på politik, forvaltning, erhvervsliv og fagbevægelse gåes der tæt på de komplicerede og uigennemskuelige processer i moderne magtudøvelse og 30 sagsforløb bliver fremlagt af de journalister der har været tæt på skandalerne og indsamlet detaljerne
Med fokus på politik, forvaltning, erhvervsliv og fagbevægelse gåes der tæt på de komplicerede og uigennemskuelige processer i moderne magtudøvelse og 30 sagsforløb bliver fremlagt af de journalister der har været tæt på skandalerne og indsamlet detaljerne

Anmeldelse: