Carla Hansen (f. 1906): Rasmus Klump hos grisene i troldeskoven
Om Rasmus Klump og hans venner

Forlagets beskrivelse: