Thit Jensen (f. 1876): Stygge Krumpen. Del 1
Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse
Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse