Stygge Krumpen. Del 1

Kort beskrivelse

Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse