Stygge Krumpen. 1 (Ved Kaj V. Andersen, Anna Gadborg)

Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse
Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse