Hvad er sundhedspsykologi?

Med udgangspunkt i psykologiske temaer omkring sundhed, ses på sammenhængen mellem livsstil og sygdom, sundhed og kost, bevægelse og stress. Viden om og forståelse af sundhed ses i et holistisk perspektiv i forhold til sundhedsfremme