Uden egentlig at sove

44 korte prosastykker, som skitserer omridset af en gruppe storbymennesker, som lever i en kølig verden uden rigtig nærhed og kontakt

Anmeldelse: