Ønsketænkning : kollager

Kort beskrivelse

Kortprosatekster der i collagens springende og fragmentariske form spejler det netværk af tanker, personer, erindringsbrokker og sansninger som jeget - en ung kvinde - indgår i