Stygge Krumpen. 1 (Ved Kaj V. Andersen, Anna Gadborg)

Serie: 
Serie: 

Kort beskrivelse

Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse