Rans vilje : roman

Kort beskrivelse

Efter stormflodens rasen ved Lolland i 1872 driver en lille pige alene rundt i vandet i en kasse. Den ældre sømand Roar tager barnet til sig og skjuler hende i sit hus. For alle romanlæsere og specielt de historieinteresserede

Anmeldelse: