Natteskov

Kort beskrivelse

I mellemkrigstidens storbyer Paris, Wien og Berlin, udspiller sig et smerteligt homoseksuelt forhold, med mange implicerede, men med den attråværdige Robin Vote i centrum

Anmeldelse: