Nike

Kort beskrivelse

Langdigt om en ung, handicappet mand, der må forholde sig til sin krops begrænsninger

Anmeldelse: