Den fortabte generation

Skildring af den småborgerlige og den revolutionære socialisme i Danmark før og under 1. verdenskrig
Serie: 
2. del af: Morten hin Røde
Serie: 
2. del af: Morten hin Røde