Jeg er ikke digter

(2018)
Podcast. Samtale med digteren Sternberg, specielt om forholdet mellem digteren og fortælleren i hans forskellige digte