Stygge Krumpen : historisk roman. 1

Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse
Idé- og magtkampe i den nordjyske adel og gejstlighed ved reformationstidens begyndelse