Primære faneblade

  • H. C. Andersen (f. 1805): Tommelise (Ved Hanne Leth)