Primære faneblade

  • Hans Mortensen (f. 1958): Dét, Svend mener, er -