Primære faneblade

  • Erhard Jakobsen (f. 1917): Erhards sofa (Ved Aksel Hundslev)