Primære faneblade

  • Pia Søltoft: Kierkegaards kabinet : en nutidig introduktion
    Af Pia Søltoft (2021)

  • Pia Søltoft: Kunsten at vælge sig selv : om Kierkegaard, coaching og lederskab
    Af Pia Søltoft (2020)