Primære faneblade

  • Søren Christensen (f. 1910): De fem brødre : europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): Skytten og den blå due : 17 europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): Stine og bjørnen : 25 europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): De tre gaver