Primære faneblade

  • Søren Christensen (f. 1910): De tre gaver

  • Søren Christensen (f. 1910): Den hvide ulv : eventyr uden alder

  • Søren Christensen (f. 1910): Skytten og den blå due : 17 europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): Soria Moria Slot og andre eventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): Stine og bjørnen : 25 europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): De fem brødre : europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): Guldbøflen : europæiske folkeeventyr

  • Søren Christensen (f. 1910): Den hemmelige drøm : 15 danske folkeeventyr