Primære faneblade

  • Lise Sørensen (f. 1926): Mands- og moderhjerte : essays

  • Lise Sørensen (f. 1926): Søsterparten : essays

  • Lise Sørensen (f. 1926): Sparegris og julemand : essays