Primære faneblade

  • Ernest Hemingway: Udvalgte reportager fra fire årtier

  • Niels Peter Juel Larsen: I det fremmede : reportager & essays

  • Jan Stage (f. 1937): Krigskorrespondent