Primære faneblade

  • Med hovedvægt på perioden fra den tyske kapitulation i maj 1945 til det i 1990 genforenede Tyskland fortælles om den tyske deling og dens forhistorie, omgangen med den vanskelige fortid, DDR og Berlinmuren, 68-oprøret, RAF-terrorismen og genforeningen