Primære faneblade

  • Villy Sørensen (f. 1929): Demokratiet og kunsten : syv essays

  • Ulrich Horst Petersen: Mod barbariet : et essay om kunst og humanisme