Primære faneblade

  • Asle Toje (f. 1974-02-16): Mellemspil : historien om tiåret da Europa brast : 2010-2020

  • Thomas Wivel: Koncerter fra kridttiden : kortprosa og kampråb
    Af Thomas Wivel (2022)

  • Peter Pomerantsev: Vi kan kun være fjender : essays om Rusland og Ukraine

  • Stefan Hermann: En varm tid
    Af Stefan Hermann (2022)