Primære faneblade

  • Ryad Girod (f. 1970): Mansours øjne

  • Holger Dahl (f. 1961-09-09): Ming Selskabet : roman