Primære faneblade

  • Lars Johansson (f. 1949): Signe (Ved Kirsten Kirch)