Primære faneblade

  • Elsebeth Egholm: Skjulte fejl og mangler (Ved Ulla Koch Gregersen)
    Af Elsebeth Egholm (2017)

  • Herman Bang: Tine (Ved Torben Petersen)
    Af Herman Bang (2016)