Primære faneblade

  • Stephen King (f. 1947): Outsideren : spændingsroman

  • Stephen King (f. 1947): Et eventyr

  • Stephen King (f. 1947): Billy Summers : spændingsroman

  • Stephen King (f. 1947), Owen King: Rosernes torne : spændingsroman

  • Stephen King (f. 1947): Anstalten : spændingsroman