Primære faneblade

  • Mogens Blom (f. 1956): Enken fra Kiev : krimi

  • Frank Jensen (f. 1949): Syrienkrigeren : spændingsroman

  • Lene Hjorth, Christian W. Larsen (f. 1952-07-30): To tunger : thriller

  • Frank Jensen (f. 1949): Som et blik fra helvede

  • Tonny Gulløv: Blackout
    Af Tonny Gulløv (2020)

  • Peter Mogensen (f. 1965-01-06): Den forreste mand : spændingsroman